ภาพรวมของบริษัท

ภาพรวมของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท นิกโก คอร์ปอเรชั่น
ที่อยู่ เลขที่ 293-3 คิซุมาซึยามะ คอนดะโชว เมือง ซาซายามะชิ จังหวัดเฮียวโกะ รหัสไปรษณีย์ 669-2145
เบอร์โทรศัพท์ 079-597-3231 เบอร์ FAX 079-597-3429
พื้นที่โดยรวม: 37,010m2 / พื้นที่อาคาร: 4,787m2 / พื้นที่ใช้สอย: 7,233m2
ตัวแทนกรรมการบริหาร คุณ ฟุจิอิ โชววะ
เงินทุน 80,000,000 ล้านเยน
วันเดือนปีจัดตั้ง วันที่ 1 กันยายน ปี1954 (ตรงกับปี โชวะที่ 29)
จำนวนพนักงาน 99 คน
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท อุปกรณ์แจ้งเตือน(แตร)สำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์
อุปกรณ์ล็อคแต่ละประเภทสำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์
สัญญาน(บัซเซอร์)สำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์
อุปกรณ์ป้องกันขโมยสำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์
แตรเรือ มารีนฮอร์น
นกหวีดสำหรับกิจกรรมทางน้ำ ขนาดเล็ก
สัญญาน(บัซเซอร์)อเนกประสงค์แต่ละประเภท