อุปกรณ์ล็อคสำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์

อุปกรณ์ล็อคสำหรับรถจักรยานยนต์และรถยนต์

แนวคิดการพัฒนา
◆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ได้เพียงแค่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี“ความคงทนและแข็งแรง “ ด้วยการออกแบบในแบบเฉพาะของเราเท่านั้น
บริษัทเรามีการดำเนินการพัฒนา โดยการออกแบบในรูปแบบเฉพาะของบริษัทเรา นับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการในปี1954 และทุ่มเทในการผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพให้มากยิ่งขึ้นตามความรู้และโนวฮาวที่สะสมมาอย่างยาวนานหลายปี

บริษัทเราดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยยึดตามหลักการและแนวคิดการพัฒนาที่ว่า“พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเลิศทั้งในส่วนที่ไม่สามารถแสดงคุณค่าออกมาเป็นตัวเลขได้ เช่นความปลอดภัยและการปฏิบัติการ ไม่ได้เพียงแค่ความคงทนในการใช้งานตามมาตรฐานแต่ละประเภทที่กำหนดไว้เท่านั้น “และบริษัทเรามีวามเชื่อมั่นว่าระบบดังกล่าวนี้จะเชื่อมโยงกับการมอบความปลอดภัยและความไว้วางใจให้กับลูกค้าผู้ใช้งานในแต่ละท่านได้

◆ มอบความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
บริษัทของเราส่งมอบผลิตภัณฑ์มากมายเข้าสู่ตลาดในรูปแบบการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามรูปแบบPB・OEM・ODMต่างๆ ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ต่างๆเป็นต้น นอกเหนือจากการขยายผลพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราเองแล้วยัง
เราทุ่มเทในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างไว้วางใจ พร้อมทั้งมีระบบในการตรวจสอบตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพภายในบริษัทของเราเองเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อมาตรฐานด้านคุณภาพที่สูงซึ่งเป็นความต้องการของลูกค้าแต่ละบริษัท

อุปกรณ์ล็อค
บริษัทเราบริการจัดจำหน่าย ผลิต พัฒนาและออกแบบเช่น “โซ่ล็อค” “สายล็อค”ซึ่งเป็นรุ่นที่สามารถใช้งานได้กับรถหลายประเภท “เซอร์เคิลล็อค”รุ่นที่ใช้ติดตั้งประกอบเข้ากับตัวรถยนต์ เป็นต้น

HIGH SECURITY CIRCLE LOCK SERIES

 • NC106PL・AL

 • NC141PL II・AL

 • NC81CTB/PL II・SL

 • NC106 AL

 • NC88HⅡ・AL
WIRE LOCK

 • N620W600CL

 • N620W600SB

 • N630W600CL
  N630W900CL

 • N630W600SB
  N630W900SB

 • N641W600MC

 • N641W600KK

 • N641W600BB

 • N641W600RR
U TYPE LOCK

 • N570

 • N540

 • N541

» วิธีการจัดจำหน่าย จัดจำหน่ายให้เฉพาะลูกค้านิติบุคคลเท่านั้น «