ความเป็นมาของบริษัท

ความเป็นมาของบริษัท

ปี1954 จัดตั้งบริษัทนิกโก เมทัล อินดัสตรี จำกัดขึ้นที่ เขตนิชิโยโดงะวะคุ เมืองโอซาก้า
เงินทุน 2,000,000 ล้านเยน
เริ่มผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ล็อคสำหรับรถจักรยานยนต์และแตรสำหรับรถยนต์
ปี1955 รับอนุมัติให้แสดงตรามาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ในส่วนของชิ้นส่วนอุปกรณ์แจ้งเตือนแบบไฟฟ้าสำหรับใช้งานในรถยนต์
ปี1958 บริษัทเราประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แตรทรัมเป็ด(Trumpet)ขนาดเล็กสุดสำหรับใช้ในรถยนต์เป็นครั้งแรกในประเทศ
สร้างบอร์ดที่มีความแข็งแรงในสายการผลิตแตรทรัมเป็ตขนาดเล็ก
เพิ่มเงินทุนเป็น6,500,000 ล้านเยน
ปี1959 เพิ่มเงินทุนเป็น9,000,000ล้านเยน
เริ่มพัฒนาและผลิตแตรทรัมเป็ต(Trumpet)ขนาดเล็กที่สุดสำหรับรถยนต์
ปี1960 เริ่มส่งออกแตรลมในน้ำ(Trumpet)สำหรับกิจกรรมทางน้ำ
ปี1963 เริ่มผลิตและจำหน่ายระบบเสียงรุ่นเล็กพร้อมทั้งสัญญาน(บัซเซอร์)สำหรับรถยนต์
ปี1964 รับอนุมัติให้แสดงตรามาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ในส่วนของชิ้นส่วนอุปกรณ์ล็อคสำหรับรถยนต์
ได้รับการอนุมัติรับรองเป็นองค์กรที่มีความทุ่มเทในการส่งออกและ ยังคงได้รับการยอมรับมาอย่างต่อเนื่องนับจากนั้นมาก
ปี1965 บริษัทเราพัฒนาแตรลมในน้ำ(Trumpet)รุ่นกันน้ำขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศและกำหนดเป็นP ซีรีย์ และเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นจำนวนมากในทันที
ปี1966 เข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นจำนวนมากสำหรับอุปกรณ์ล็อคแบบโซ่รุ่นคอมบิเนชั่น
ปี1967 เพิ่มเงินทุนเป็น10,050,000ล้านเยน
ปี1968 เริ่มผลิตและจำหน่ายสัญญาน(บัซเซอร์)สำหรับรถยนต์
ปี1969 เริ่มผลิตเป็นจำนวนมากสำหรับสัญญาน(บัซเซอร์)ในแต่ละประเภทสำหรับใช้กับรถยนต์
ปี1972 เพิ่มเงินทุนเป็น22,500,000 ล้านเยน
ปี1980 เริ่มผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์แจ้งเตือน(แตร) รุ่นที่4 อนุมัติรับรองโดยกรมขนส่ง
ปี1985 ประสานงานให้ความร่วมมือช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีแก่บริษัท นิกโก ออโต้ ไพร์ ลิมิเต็ด จำกัด (อินเดีย)
ปี1986 เริ่มผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์แจ้งเตือน(แตร) รุ่นที่5 อนุมัติรับรองโดยหน่วยงานตรวจสอบเรือขนส่งขนาดเล็กของญี่ปุ่น
ปี1987 จัดตั้งบริษัท ไทย นิกโก เมตัล อินดัสตรี่ จำกัดขึ้นในประเทศไทย
เริ่มผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์แจ้งเตือน(แตร) สำหรับเรือและรถยนต์
ปี1992 ย้ายโรงงานไปที่ทะคิคุง จังหวัด เฮียวโกะ (ปัจจุบัน เมือง ซาซายามะชิ)
เปลี่ยนชื่อเรียกบริษัทอย่างเป็นทางการ คือ “บริษัทนิกโก คอร์ปอเรชั่น”
ปี1994 เริ่มส่งมอบอุปกรณ์ล็อคสำหรับรถยนต์ อุปกรณ์ช่วยอิเล็คทรอนิคส์
ปี1997 เริ่มประสานความร่วมมือให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีขั้นที่สองกับบริษัท นิกโก ออโต้ ไพรเวต ลิมิเต็ด จำกัดในอินเดีย
เริ่มพัฒนาและผลิตแตรลมในน้ำ(Trumpet) ขนาดเล็กที่สุดสำหรับรถยนต์
รับรางวัล (งานแข่งข้นด้านการออกแบบ)การแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับรถยนต์ ครั้งที่ 1 จัดงานโดยสถานบันส่งเสริมการผลิตจักรยาน(ประเทศญี่ปุ่น)
ปี1998 เริ่มผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์แจ้งเตือน(แตร) สำหรับรถยนต์ และจัดตั้งE.V.AUTOขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย
ปี2001 จัดตั้งสำนักงานฝ่ายติดต่อต่างประเทศในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
ปี2002 เพิ่มเงินทุนเป็น32,500,000 ล้านเยน
ปี2003 เพิ่มเงินทุนเป็น80,000,000ล้านเยน
ปี2006 ได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000(JQA-QMA12829)
ปี2007 ได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO14001:2004 (JQA-EM5747)
ปี2010 เสร็จสิ้นการพัฒนาเครื่องควบคุมอุณหภูิมแม่พิมพ์
เริ่มผลิตและจำหน่ายเครื่องควบคุมอุณหภูมิแม่พิมพ์
เริ่มจำหน่ายและผลิตสินค้าแบรนด์Abrigo
ปี2015 จัดตั้งบริษัทนิกโก(เซี่ยงไฮ้)คอร์ปอเชั่นจำกัด ขึ้นที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน